Projekty a realizace » Snížení materiálových ztrát, vhodné starty produkce

Snížení materiálových ztrát, vhodné starty produkce

V rámci mého působení u Savencia Fromage & Dairy byl navržen automatický systém, který na základě laboratorních hodnot surovin sám navrhl recepturu. Receptura musela splnit legislativní požadavky, ale zároveň díky eliminaci lidského faktoru, systém navrhl nejlevnější možné řešení. Omezily se tak lidské chyby, problémy s variabilitou produkce a v neposlední řadě se ušetřilo množství suroviny, které v ročním objemu představovalo asi dva vagóny.

Rovněž byl vyvinut systém pro směnové mistry, v jakém pořadí a v kolik hodin mají být jednotlivé technologie spouštěny, tak, aby byla výroba správně připravena na spuštění v 6:00.

Jsem připraven pomoci i vám.

Další projekty a realizace, které mám za sebou